• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • Bölek satuw we myhmansöýerlik ugrundaky ýiti bäsdeşlik bilen, markaňyzyň tapawutlanmagy we has özüne çekiji bolmagy has möhümdir.

  “YONWAYTECH” bölek satuw LED ekrany täjirçilik bazaryndaky iň gowy kömekçiňiz bolup biler.

  Bölek satuw we myhmansöýerlik pudaklarynda indiwidualizm möhümdir.

  “Yonwaytech” -iň afişa belgisini dakyň we oýnaň, bäsleşigiňize bäsdeşlik ukybyny berer,

  Müşderiňizi özüne çekiji özüne çekiji sanly afişa, özboluşly we ýatdan çykmajak bölek we myhmansöýerlik tejribesini döretmek üçin hökmanydyr.

  “YONWAYTECH” bölek satuwy ultra inçe panelli, owadan dizaýnly afişa.

  Diwara gurlan, dik, götermek, köp gurnama usullary, Mobile APP, wifi uzakdan dolandyrmak, akylly dolandyryş.

  “YONWAYTECH LED”, mahabat, myhmanhanalar, dükanlar, hökümetler, metro, kärhanalar üçin dürli piksel çukurly ýapyk we açyk täjirçilik LED displeýiniň köp önüm kategoriýalaryny hödürleýär,

  söwda merkezleri, banklar we bir exchangea merkezleri, otly we awtobus duralgalary, howa menzilleri we ş.m.

  Bölekleýin ýa-da myhmansöýerlik üçin “yonwaytech” täjirçilik görkezijisi barada has giňişleýin maglumat üçin şu ýere basyň.

  https://www.yonwaytech.com/products/

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň