• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • Standart# Çarçuwa # GurluşSahna kärendesi üçin#LED # Görkez LED wideo diwar fonunda.
  “Yonwaytech” LED displeýiniň kärendesi LED ekrany üçin fon çarçuwasynyň goldaw gurluşy.
  Standardhli standart bölekler çalt gulplar bilen birikdirilen, nurbat gerek däl.
  Eventshli wakalar üçin hakykatdanam çalt ýygnamak.
  Plastinalar ýa-da orta berkidilen çalt gulplar bilen berkidilen şkafyň 4 burçy, ähli LED displeý bölümlerinde ulanylýar.

  Şöhrat gurluşymyz bilen özüňizi alyp bilersiňiz# sahnafonda LED displeý çalt taýýar.

  Habarlaşyňushas jikme-jik çözgütler üçin.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň