• stadionyň perimetri sporty görkezildi
  • Gurluşyň 10 toplumy# afişagarramaga taýyn.

    3840Hz täzelenme# açyk # wideo2,5 mm göçürilýän pedalda ygtybarly gurşun çipleri bilen düzüldi# piksel80 "640mm × 1920mm ölçegde 256 nokat × 768 nokat.

    Hiç bir kompýuter talap edilmeýär, has tygşytly, afişada saklanýan we tor ýa-da USB arkaly täzelenen mazmun, has ygtybarly we işlemek has aňsat.

    Şol bir afişa maýa goýumyňyzy uzaltmak üçin has oňat çözgüdi 1.8mm ýa-da 2.0mm aňsatlaşdyrmak.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň