• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • “YONWAYTECH NARROW PIXEL PITCH LED DISPLAY” “STUDIO BROADCAST” we “KONFERENSI ROA ROOM Wideo” diwary üçin näme edip biler?

  Iş netijeliligini ýokarlandyrmak we sahna täsirini ýokarlandyrmak üçin HD sanly displeý tehnologiýasy ýaýlym dolandyryş otaglarynda täze tendensiýalary üpjün edýär.

  Radio we telewideniýe pudagynda sanly, tor we maglumat tehnologiýasynyň kem-kemden çuňlaşmagy bilen analog signallar sanly signallara öwrülýär.

  Definitionokary kesgitli sanly displeý we akylly gözegçilik programmalary barha giňden ulanylýar we adaty wirtual studiýa üçin öwrülişik getirýär.

  Missiýanyň tankydy ulanylyşy üçin ygtybarly.

  Güýçli metal çarçuwaly senagat dizaýnyndan başlap, patentlenen özbaşdak öndürilen energiýa üpjünçiligi tehnologiýasyna çenli, “Yonwaytech” -iň LED wideo diwarlary 7x24 sagat möhüm şertlerde döredildi.

  Ajaýyp öndürijilik.

  3200k-dan 9300k-a çenli reňk temperaturalaryna laýyklyk we 3840-dan gowrak ýokary täzeleniş tizligi, 65536 derejä çenli ýagtylygy sazlamak programmasy we çal çal deňagramlylyk dolandyryşlary, “Yonwaytech” LED displeýlerinde bar bolan käbir aýratynlyklar bolup, olary efirde ulanmak üçin özboluşly laýyk edýär. .

  Käbir modellerde bar bolan HD-SDI girişleri miras infrastrukturasyna birikmegi ýönekeýleşdirýär.Yzygiderli LED wideo diwarlary täzelikler, sport ýa-da sahnalaşdyrylan wakalar üçin kanwany üpjün edýär.

  “YONWAYTECH LED” ýokary kesgitlemäniň giň toplumyny hödürleýärInçe Pixel Pitch LED displeýiýeňil, inçe galyňlygy, ajaýyp displeý öndürijiligi, bökdençsiz bölmek tehnologiýasy we ş.m. aýratynlyklary bolan önümler.

  “YONWAYTECH LED” wideo diwar çözgütleri elmydama iň gowy saýlawyňyzdyr.

  Dürli ululykda we pikselde bar, önümlerimiz elmydama LED taslamalaryňyz üçin çözgütleriňizi kämilleşdirmäge ukyply.

  INDOOR IINE GOWY PITCH LED Ekranyň ÖNÜMLERI

  Yonwaytech16: 9 Altyn gatnaşygyLED kabinet 600mm x 337.5mmpiksel meýdança p0.9375mm, p1.25mm, p1.5625mm, p1.875mm, p2.5mm g2K / HD / 4K üçin ood …… Nokat ekranyna signal nokady

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň