• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • “YONWAYTECH”, ýokary hilli şekilleriň we mahabatyň tomaşaçylaryň hemmesine degmegini üpjün edip, çäräňiz üçin iň amatly ekran görnüşini tapsyn.

  Telewizor kamerasy we sport oýnunda göni ýaýlymda ýalpyldawuk şekilleri we wideolary ätiýaçlandyrmak üçin ýokary täzeleniş tizligi, bu stadionyň perimetri LED ekrany üçin gaty möhümdir.

  Her şkafyň üstünde ýumşak modul maskasy we ýumşak ýassyk, sazlanyp bilinýän arka ýaýlaryň gurluşy.

  Softumşak ýassyk ýasalýar we stadionda LED displeý ulanylandan soň aýrylyp bilner, şeýle hem ýaýlar LED diwaryň arka gapysyna çekilip bilner.

  Mundan başga-da, ekrany kärendesine alýan LED ekrany hökmünde ulanyp bolýar.

  Asma çyzgy we gantry arkaly LED ekrany kärendesine almak üçin gurluşy asmak.

  Çalt gurnamak we sökmek üçin her şkafyň ýokarsynda we aşagynda, çepde we sagda çalt gulplar.

  Uçuş korpusy bu açyk LED ekranlary bir sahypadan beýlekisine geçirmegi has amatly we ygtybarly edýär.

  Stadionyňyzdaky “LED” displeý taslamasy zerurlyklary üçin “Yonwaytech” -iň satuw wekili bilen habarlaşyp bilersiňiz, islegiňize laýyk gelýän we laýyk çözgüt hödürläris.

  “Arena” stadiony “LED” ekran önüminiň jikme-jiklikleri

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň