• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • BIZ KIM?
  ------ Ygtybarly bir nokatly LED displeý öndürijisi we eksportçysy.
  ŞENZHEN YONWAYTECH CO., LTD, waka sahnasy, sergi ýarmarkasy, gozgalmaýan emläk, mahabat, bank, goşun, howpsuzlyk merkezi, teleýaýlym, bölekleýin myhmansöýerlik, ýaýlym merkezi, konsert, “LED DISPLAY” we “LED” belgilerine ýöriteleşen hünärmen. buthana, binalar, söwda merkezi, bank, restoran, super bazar, howa menzili we ş.m.
  Kompaniýa, 2006-njy ýyldan bäri öňdebaryjy displeý pudagyna bagyşlanan topar bilen 2015-nji ýylda döredildi.
  Bütewilik, hormat, kämillik we duýgudaşlyk ruhy bilen “Yonwaytech” müşderilerimiz, satyjylarymyz we toparymyz bilen çuňňur ynam döredýär we saklaýar.
  Müşderiniň ugruna ynanýan “Yonwaytech” elmydama işimiz arkaly ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek bilen meşgullanýar.
  6 yklymdaky ähli müşderilerimize minnetdarlyk bilen, size has gowy hyzmat etmek üçin yzygiderli öseris.

  Biz näme edýäris?

  “SHENZHEN YONWAYTECH CO., LTD”, “LED DISPLAY” we sanly belginiň dizaýnyna, öndürilmegine we hyzmatyna ýöriteleşen global üpjün ediji hökmünde.
  HD dar piksel çukurly ekran, ýapyk durnukly ekranly ekran, ýapyk sahna kireýine berlen ekran, bölek satuw plakaty, tertipsiz sfera ekrany, ýapyk inedördül ekran, LED sütün ekrany ýaly köp ýapyk we açyk programma üçin LED SCREEN çözgütleri bilen üpjün edýäris. aç-açan ekran, çeýe gurşunly displeý, täjirçilik gurşunly ekran, taksi topper ekrany, akylly tekjeli ekran, açyk doly reňkli durnukly ekran, açyk hadysany kärendesine alýan suw subutnamasy, perde gurşun ekrany, açyk IP67 ekran, energiýa tygşytlaýjy ekran , stadionyň LED displeýi, perimetri gurşunly displeý we ýöriteleşdirilen taslama üçin beýleki aýratyn displeý.

  Yonwaytech, gözleg we gözleg, in engineeringenerçilik, galyp we önümçilik ýaly önümçilik prosesiniň ähli spektrini öz içine alýan doly derejeli ösen maşynlaryň we çylşyrymly enjamlaryň kömegi bilen, 3000 inedördül metr LED displeýiniň önümçilik kuwwaty bolan ISO9001 halkara hil gözegçilik ulgamynyň düzgünlerini berk ýerine ýetirýär. aýlyk.
  Harytlaryň her bir topary howanyň berkligi synagyndan, yrgyldy synagyndan, ýokary we pes temperatura synagyndan we eltilmezden 72 sagat önümiň garramagyndan geçer.

  Müşderimiz üçin 24/7 satuwdan öňki hyzmaty we tehniki goldaw berýäris, tehniki teklip ýa-da taslama býudjeti üpjün edilip bilner.
  Satuw hyzmaty wagtynda müşderimiz bilen yzygiderli eskiz we dizaýn beýni hüjümi bilen düzülen taslama.
  Müşderimize mugt tehniki goldaw we okuw berlip bilner, müşderiniň isleglerine görä 2-5 ýyl kepillik.
  Biziň alyp barýan displeýimiz, CE, EMC, UL, ETL, IECEE, SASO we ş.m. ýaly şahadatnamalary bolan dürli bazarlara laýyk gelýär.

  LED displeý pudagynda baý tejribe bilen, müşderilere ýokary hilli ekranyň hili we amatly bahasy bilen iň oňat çözgütleri gazanmaga mümkinçilik berýäris