• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • Daşky mahabat mahabaty ekrany p8 SMD ýokary ýagtylygy ≥6500nits / kw.

  3840hz täzeleniş tizligi we aç-açan kontrast öndürijiligi, sanly bellik tagtanyňyzyň esasan gözüňi özüne çekýändigine göz ýetiriň.

  Energiýa tygşytlaýjy çözgüt 1/3 energiýa sarp edilişi adaty bilen deňeşdirilende tygşytlaýar.
  256mmX128mm modulyň ululygy, ip65 subutnamasy bolan ýöriteleşdirilen demir şkaf üçin gowy.
  Has ýeňil agramly 320mmX160mm we 320mmX320mm, 960mmX960mm ýeňil guýma garyndy alýumin zynjyrly ip65 suw geçirmeýän signal we tok wilkalary.
  ..................
  Içerki we daşary ýurt bazarlarynda öz gözleg we tehniki we 13+ ýyllyk LED displeýimizi öndürmekde we maslahat bermekde dürli tejribe bilen amatly bahany we ygtybarly hyzmaty hödürleýäris.

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, sorag iberilende bize habar bermegiňizi haýyş edýäris:
  1. Ekranyň göwrümi we ýagtylygy üçin talap näme?Oorapyk ýa-da açyk ulanylýar?
  2. Programma näme bolar?Mahabat?Bölekleýin täjirçilik ýa-da sahna kärendesi?
  3. Adyňyz, kompaniýanyň ady, e-poçta ýa-da web sahypasy?
  ..................

  Akylly dapper sanly kub alyp bardy.
  p2.5mm açyk ýokary kesgitleme hakyky ip65.
  6000nits ýagtylygy 90 DEG. Derejeli dizaýn bökdençsiz wideo.
  Simsiz uzakdaky bulut dolandyryşy, aňsat işlemek.
  Gözüňi özüne çekýän sanly kub belgisi üçin gowy saýlaw, ýöne diňe gysga adyna laýyk gelýär.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň