• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • Gudratly P1.953, P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
  Adaty inçelik we bökdençsiz IP65 öň / arka suw geçirmeýän, doly ölçegli 500mmx500mmx80mm ölçegli doly öň ýa-da yzky goşa hyzmat dizaýny.
  Elektrik üpjünçiligi / kabul ediş kartoçkasy / konsentrator tagtasy / her dürli kabel, tagtanyň birikmesi has ygtybarly ýaly ähli komponentler bilen birleşdirilen aýrylýan arka gapak.
  Ultra inçe dizaýnly, giň suw geçirmeýän interfeýs we gurnama düwmesi bolan magnit adsorbsion LED moduly, çalt çalyşmak, ýygnamak, howpsuzlygy goramak bilen sökmek.
  Döredijilik arkasy üçin adamlaşdyrylan tutawaç we aýlaw sazlamasy wideo diwary.

  Sahna kärendesi 500mm * 500mm örtükli alýumin, çalt ýygnalýan ýeňil agram.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň