• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • “YONWAYTECH” ekrany öndüriji zawody görmek.

  Müşderimiziň FAT (zawody kabul ediş synagynyň her bir mümkinçiligini gadyrlaýarys our fabrigimiziň her jikme-jiklik burçuny size görkezmek üçin elmydama elimizden gelenini edýäris.

  Dustokary tozan geçirmeýän SMT ussahanasy (burç 1)

  Dustokary tozan geçirmeýän SMT ussahanasy (burç 1)

  Galyndylara garşy, çyglylyga garşy, duzlara garşy spreý awto ýelimlemek we gurşun moduly üçin garrylyk synag ussahanasy

  Gurluş ýa-da gowşuryşdan 24 sagat öň oýnaýan modul garrylyk synag ussahanasynyň burçy, RGBW we synag rejimi aýlawy.

  Gurluş gurnama ussahanasynyň burçy, RGBW aýlawynda garrylyk synagyndan soň LED moduly, ähli komponentler bilen öňdebaryjy ekrana birleşdirilen 24 sagat oýnaýar.

  Çekişden 24 sagat öň oýnaýan garrylyk synag ussahanasy, RGBW we synag rejimi.