• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • “YONWAYTECH” -den kireýine berlen LED ekranly dürli öwüşginleri tapyp bilersiňiz.

  Telewizion studiýalar we 4000Hz-den ýokary göni ýaýlym üçin ýokary täzeleniş ýygylygy, ygrarly şekilleri ýalpyldawuk ätiýaçlandyrýar.

  Kärende LED ekrany çalt gulplama mehanizmi bilen çalt berkitme ulgamyny öz içine alýar, şkaflary gysga wagtyň içinde ýygnap bolýar we tutuş ekran yzygiderli birikdirilýär.

  Ultra inçe kärende LED displeý dizaýny, LED ekrany has owadan görnüşe getirýär. Şonuň üçin ol diňe bir ýiti we ýylmanak şekil bermeýär, açyk we ajaýyp reňkler ajaýyp wizual ýerine ýetiriş getirýär, ekranyň özi owadan we özüne çekiji sahna.

  Lighteňil agramly LED ekran dizaýny, aňsat we çalt gurnamak we sökmek üçin köp peýdalandy, işlemek we ibermek üçin köp çykdajy tygşytlady.

  “Die cast” alýumin LED displeýi çydamlylyk üçin gurlupdyr we “Yonwaytech” -den ýygy-ýygydan mobilizasiýa we gurnama çydap biler.

  Adatça basgançakly LED ekrany, birnäçe signal giriş talaplaryny we şekil effektini amala aşyrmak üçin X1, LVP919s, LVP615S we ş.m. ýaly wideo prosessorlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Professional ses we wideo ulgamy bilen enjamlaşdyrylan “LED diwar” wirtual sahnalary we açyk reňk effektlerini döredip biler.

  “YONWAYTECH LED”, wakalar, basgançaklar, dükanlar, teleýaýlym studiýalary, otag otaglary, hünärmen AV gurnamalary we beýleki ýerler üçin ýapyk we açyk kärende LED displeý önümleriniň doly toplumyny hödürleýär.

  Kärende programmalary üçin dogry seriýany saýlap bilersiňiz.

  Içerki kärende LED displeýi üçin P1.953mm-den P4.81mm-a we açyk kärende LED ekrany üçin P2.976mm-den P5.95mm-a çenli Pixel Pitch.

  Konsert, teatr, ybadathana çäresi üçin sahna kärendesi LED displeýi.

  https://www.yonwaytech.com/indoor-outdoor-led-module/

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň